ร้าน รถไถน้อย
(093) 359 0908
(042) 218 299
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้าน รถไถน้อย ( พัศกร เกษตรยนต์ อุดรธานี ) : 85 หมู่ที่ 11 ถนนอุดร-หนองคาย ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ (042) 218 299 , (093) 359 0908